SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT
SITO – STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA
należymy do FSNT NOT Naczelnej Organizacji Technicznej.
Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową.
Zrzeszamy inżynierów, techników i sympatyków ogrodnictwa w naszych terenowych oddziałach.
SITO – STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA
należymy do FSNT NOT Naczelnej Organizacji Technicznej.
Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową.
Zrzeszamy inżynierów, techników i sympatyków ogrodnictwa w naszych terenowych oddziałach.
SITO – STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA
należymy do FSNT NOT Naczelnej Organizacji Technicznej.
Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową.
Zrzeszamy inżynierów, techników i sympatyków ogrodnictwa w naszych terenowych oddziałach.
Previous slide
Next slide

GŁÓWNE CELE DZIAŁANIA TO

Reprezentowanie stowarzyszenia we wszystkich urzędach i instytucjach RP

Integrowanie środowiska inżynierów i techników ogrodnictwa, architektury krajobrazu, ochrony środowiska przyrodniczego oraz florystyki

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i osób zawodowo zajmujących się ogrodnictwem, architekturą krajobrazu, florystyką i ochroną środowiska przyrodniczego

Nadawanie stopni zawodowych i uprawnień rzeczoznawcy SITO z zakresu ogrodnictwa, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz florystyki

Podnoszenia etyki zawodowej członków

Współudział w rozwoju i tworzeniu myśli technicznej i ekonomicznej, ustalaniu norm i standardów w ogrodnictwie, kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego oraz florystyce

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NASZE ODDZIAŁY TERENOWE

Scroll to Top