SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Posiedzenie Zarządu Głównego SITO 27.05.2021

27 maj 2021 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITO. Podsumowano działalności ZG SITO i poszczególnych oddziałów SITO w trudnych warunkach związanych z pandemią. Posiedzenie było też okazją do świętowania 30-lecia pracy na stanowiskach prezesów kol. Ryszarda Pukszto – Prezesa Oddziału SITO w Bydgoszczy i  kol. Zbigniewa Barosa – Prezesa Oddziału SITO w Częstochowie. Jedną z aktywności było zwiedzanie pracowni artysty Irka Rolewskiego, który wykonał kopię obrazu Jana Matejki „ Bitwa pod Grunwaldem”.

Scroll to Top