SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Seminarium „Problem użycia soli w celu utrzymania dróg” 20.10.2010

Ikona NOT SITO Zarząd Główny

W dniu 20.10.2010 odbyło się seminarium zorganizowane przez Naczelną Federację Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT oraz SITO. Tematem seminarium był powracający zimą problem użycia soli w celu utrzymania czarnych nawierzchni dróg w miastach. W seminarium wzięli udział eksperci związani z różnymi branżami, m.in. z Polskiego Związku Motorowego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, reprezentanci Zarządu Oczyszczania Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich. Wspólnie omówiono problem użycia soli, jej szkodliwość na środowisko naturalne oraz zaproponowano alternatywne rozwiązania, mniej szkodliwe dla roślinności przydrożnej oraz infrastruktury.

Scroll to Top