SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Spotkanie Opłatkowe SITO Warszawa oraz Branżowe Forum Edukacyjne Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu 13-14.12.2022

13.12.2022r. Warszawa Spotkanie opłatkowe oddziału SITO w Warszawie. Wręczenie pani Annie Nizińskiej dokumentu z nadaniem tytułu Honorowy Prezes Klubu Florystów Polskich SITO. Uhonorowanie pani profesor Małgorzaty Korbin tytułem „Honorowy Członek SITO” za pomoc w działalności SITO podczas pełnienie przez nią funkcji Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

14 grudnia 2022r. Warszawa -Ministerstwo Edukacji i Nauki. Branżowe Forum Edukacyjne Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu  organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”. Udział w spotkaniu Elżbiety Kosydar poświęcone kwalifikacjom rynkowym.

Scroll to Top