SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Szkolenie „ROZPOZNAWANIE DRZEW W STANIE BEZLISTNYM” 16.03.2012

Ikona NOT SITO Zarząd Główny

TERMIN: piątek, 16 marca 2012r.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy, na temat rozpoznawania drzew w stanie spoczynku. Szkolenie jest skierowane głównie dla osób, pracujących w urzędach oraz wykonujących inwentaryzacje drzew.

Część teoretyczna szkolenia: omówienie cech fizjologicznych drzew, mających istotne znaczenie w rozpoznaniu gatunku i odmiany, takich jak: pokrój, kora, budowa pędu oraz pąki.
Ta część szkolenia pozwoli również na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej z zakresu budowy pędów oraz nazewnictwa. Wszystkie omawiane cechy roślin poparte zostaną licznymi przykładami.

Część praktyczna: rozpoznawanie drzew w terenie z bliska i z odległości a także rozpoznawanie samych pędów zebranych w terenie. Ta część zakończy się sprawdzianem.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

Program i opis szkolenia (plik PDF)

Scroll to Top