SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Walny Zjazd Delegatów SITO 20.06.2015

Ikona NOT SITO Zarząd Główny

W dniu 20 czerwca 2015 roku w Lublinie obradował Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.

Na zjeździe tym Delegaci wybrali na nową kadencję 2015 – 2019 władze SITO tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński, zdecydowali także o przeniesieniu siedziby władz Stowarzyszenia z Domu Technika w Warszawie do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Decyzja związana ze zmianą siedziby podyktowana była koniecznością obniżenia kosztów utrzymania Z.G. SITO, oraz możliwością zacieśnienia współpracy z jedynym w Polsce Instytutem Ogrodnictwa dla dobra naszego środowiska zawodowego.

Miłym i doniosłym akcentem Walnego Zjazdu Delegatów było nadanie tytułu Honorowego Prezesa SITO kolegom :Andrzejowi Holewińskiemu, Józefowi Kleparskiemu i Raszardowi Pukszto, oraz tytułu Członka Honorowego SITO kolegom: Stefanowi Krancowi i Eugeniuszowi Misiakowi.

Walny Zjazd Delegatów nakreślił również ogólny program działania dla władz SITO na bieżącą kadencję.

Scroll to Top