SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 2019

8 czerwca 2019 roku w Częstochowie odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Delegaci na Zjazd z oddziałów w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Częstochowie i Skierniewicach nakreślali nowe zadania organizacji na kolejną kadencje. Na Prezesa Zarządu Głównego SITO z siedzibą w Skierniewicach została wybrana Elżbieta Kosydar, od szeregu lat wiceprezes Zarządu Oddziału SITO Rzeszów i Prezes Podkarpackiego Klubu Florystów SITO. Został powołany również nowy Zarząd Główny SITO, który przez kolejne lata będzie korygował pracę poszczególnych oddziałów. Ważnym zadanie organizacji to skierowanie na nowocześniejsze tory stowarzyszenia i nakreślenie jego pozycji w kraju.

Scroll to Top