SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Wyjazd na Floriade Expo 2022 w Almere

Raz na dziesięć lat, specjaliści i amatorzy ogrodnictwa spotykają się na Floriadzie – Światowej Wystawie Ogrodniczej. Siódma edycja Floriade Expo 2022 zorganizowana została od 14 kwietnia do 9 października w  Almere.

Tematem przewodnim tegorocznych Targów jest Floriade to Growing Green Cities (Rosnące Zielone Miasta). Wystawcy z całego świata zaprezentowali rozwiązania z zakresu eksperymentalnego rolnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa miejskiego, sztucznie produkowanej żywności, żywienia, zdrowia i rolnictwa zrównoważonego.

Przedstawione zostały różne rozwiązania kreatywne, ekologiczne i zrównoważone w celu zainspirowania zwiedzających do ekologicznego, zdrowego życia.

Wystawcy byli zobowiązani do zrealizowania  jednego z czterech podtematów:

  • Zieleń w mieście,
  • Żywność w mieście,
  • Zdrowie w mieście,
  • Energia w mieście.

Cała wystawa skupiła się na potrzebie połączenia miasta z przyrodą – takie miasto musi stanowić obszar z własnym ekosystemem. Eksperci z całego świata zaprezentowali ekologiczne pomysły pozwalające na najnowsze innowacyjne rozwiązania.

Po zakończeniu teren wystawy Floriade Expo 2022 zostanie przekształcony w DZIELNICĘ MIEJSKĄ HORTUS. Na podstawie planu wystawy zostanie wytyczony szkielet dzielnicy miasta Almere. Będzie to zielona, zdrowa dzielnica miejska.

Scroll to Top