SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Wyniki Krajowej Ankiety Florystów

„…W badaniu wzięły udział 502 osoby. Połowę wszystkich respondentów stanowili właściciele kwiaciarń. Drugą co do wielkości grupę stanowili samodzielni floryści, prowadzący własną działalność gospodarczą (prawie 30%), a najmniejszą pracownicy kwiaciarni (16%), którzy odpowiadali na dedykowany im zestaw pytań. Odpowiedzi rozłożyły się równo po całej Polsce, wskazując jednocześnie, że…”

Scroll to Top