Wyniki Krajowej Ankiety Florystów

“…W badaniu wzięły udział 502 osoby. Połowę wszystkich respondentów stanowili właściciele kwiaciarń. Drugą co do wielkości grupę stanowili samodzielni floryści, prowadzący własną działalność gospodarczą (prawie 30%), a najmniejszą pracownicy kwiaciarni (16%), którzy odpowiadali na dedykowany im zestaw pytań. Odpowiedzi rozłożyły się równo po całej Polsce, wskazując jednocześnie, że…”

Przewiń do góry