SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

XXXV Pielgrzymka Ogrodników na Jasną Górę

Uczestnictwo Zarządu Głównego członków SITO w 35 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ogrodników na Jasną Górę.

Na modlitwę w częstochowskim sanktuarium, w niedzielę 9 czerwca 2019, przybyli także przedstawiciele organizacji ogrodniczych, instytucji i firm związanych z ogrodnictwem i sadownictwem, prezesi związków ogrodniczych oraz sympatycy ogrodnictwa, łącznie ponad 2 tys. osób.

Więcej informacji o pielgrzymce http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12944

Scroll to Top