SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Obrady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

30.01 2023r. Warszawa – Udział Prezes ZG SITO Elżbiety Kosydar w noworocznym spotkaniu Prezesów Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Obrady Rady Krajowej FSNT NOT. Plany dotyczące obchodów Światowego Dnia Inżyniera.

Scroll to Top