SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Pożegnanie Jerzego Wiznera byłego Prezesa SITO

Jerzy Wizner całe swoje zawodowe życie poświęcił ogrodnictwu i z tego czerpał satysfakcje i siłę do ciągłego działania. Był to człowiek mocno zaangażowany w sprawy środowiska, a działalność społeczną traktował priorytetowo i bardzo poważnie. Znany jest tu w środowisku Łodzi, ale także na arenie całego kraju. Można było go spotkać na różnego rodzaju wystawach, konkursach ogrodniczych. Od  kilkudziesięciu lat był członkiem oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, gdzie działał jako członek Zarządu ,a następnie Prezes.  Ostatnio członek SITO oddział Warszawie. 

Od 2011 roku uczestniczył w pracach  Zarządu Głównego SITO. W ciężkich i przełomowym roku 2013 objął  funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, którą pełnił nieprzerwanie do 2019 roku. Za jego kadencji przeniesiono siedzibę Zarządu Głównego SITO do gmachu Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, z którym to instytutem została nawiązana ścisła współpraca trwająca do dnia dzisiejszego.

Zawsze służył mi dobrą radą i ciepłym słowem. Żegnamy dobrego Kolegę, Przyjaciela, który potrafił bronić swojego zdania i celnie artykułować swoje argumenty. Życzliwy współpracownik, erudyta, znawca historii Stowarzyszenia, działający od lat w Komisji Historycznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT, opracowującego biogramy do Słownika Biograficznego Techników Polskich. Autor lub współautorem kilku opracowań wydawniczych i książkowych między innymi „ Historia Ogrodnictwa Regionu Łódzkiego1907-2007”  i „Zarys istnienia i działania Łódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w latach1976-2005”.

Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką SITO.

Żegnaj kolego Jerzy będzie Cię brakowało w szeregach naszego Stowarzyszenia. 

Scroll to Top