SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Spotkanie Noworoczne Działaczy Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych z Zarządem Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Warszawa 2024

4 lutego 2024 roku w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się doroczne Spotkanie Noworoczne Działaczy Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych z Zarządem Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Nie mogło zabraknąć tam Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, które reprezentowała Prezes Zarządu Głównego SITO Elżbieta Kosydar.

5 lutego 2024r. odbyła się Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT, na której omawiano ważne kwestie dotyczące organizacji. SITO reprezentowała Prezes ZG SITO Elżbieta Kosydar i Janusz Gołos przedstawiciel SITO przy FSNT NOT.

Scroll to Top