SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Wyjazdowe posiedzenia ZG SITO w Warszawie 9.09.2023

9.09. 2023r. wyjazdowe posiedzenia ZG SITO w Warszawie. Podsumowanie działalności bieżącej SITO i podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Branżowego Centrum Umiejętności w Nowej Wsi powiat Grójecki. Zwiedzanie terenów zieleni i obiektów Uniwersytetu Warszawskiego i Łazienek Królewskich.

Scroll to Top