SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Spotkanie opłatkowe oddziału SITO w Lublinie

15 grudnia 2022 odbyło się Spotkanie opłatkowe oddziału SITO w Lublinie. Podsumowanie działalności i nakreślenie planów działania na kolejny rok. Życzenia świąteczne przekazała Prezes ZG SITO Elżbieta Kosydar.

Scroll to Top