SITO
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Zarząd Główny
65-lecie SITO NOT

Tytuł SREBRNEGO INŻYNIERA Przeglądu Technicznego

21 czerwca 2021 roku w warszawskim Domie Technika NOT w uznaniu zasług w pracy na rzecz środowiska inżynierskiego Przegląd Techniczny przyznał tytuł SREBRNY INŻYNIER w kategorii EKOLOGIA Elżbiecie Kosydar – Prezes ZG SITO. Statuetkę i dyplom został wręczony w Warszawie w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej.

Historię miesięcznika Przegląd Techniczny obchodzącego w tym roku 155 lat swojej działalności, przedstawiła Redaktor Naczelny pisma Ewa Mankiewicz-Cudny Prezes FSNT NOT.

Scroll to Top